GRATIS bezorging binnen 3 dagen |GRATIS proefrit aanvragen | ✅ 97% van onze klanten beveelt ons aan

Garantie en retouren

Algemene Voorwaarden / Garantie en Retouren

Welkom op Easy-Ride. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacy beleid de relatie van Easy-Ride met u met betrekking tot deze website regelen.

De term “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaar van de website; waarvan de winkel is gevestigd op het Kaagschip 22 E, 3991CS te Houten en geregistreerde bedrijfsnaam is “Easy-Ride” De term “u” verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan ​​door de wet.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

FOUTEN

In het geval dat een product van Zerosteps.nl ten onrechte wordt vermeld met een onjuiste prijs, behoudt Easy-Ride zich het recht voor om bestellingen die zijn geplaatst voor producten met een onjuiste prijs, of voor bestellingen waarvan het totaal onjuist is berekend, te weigeren of te annuleren. Easy-Ride behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard belast is. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal Easy-Ride een ​​tegoed op uw creditcardrekening afschrijven voor het bedrag van de onjuiste prijs.

GARANTIE

Op alle steps wordt een garantie verleend op montage en fabrieksfouten voor de duur van 24 maanden. Een uitzondering hierop zijn onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage als gevolg van gebruik. Hierbij moet je denken aan: remmen, remblokken, banden en tubes. Alle beschrijvingen die door Easy-Ride worden gegeven met betrekking tot de werking zijn alleen ter referentie en vormen geen garantie. Easy-Ride kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor persoonlijk letsel, arbeid of ander letsel dat voortvloeit uit het gebruik van een vervaardigd of verkocht product. Zerosteps.nl is in geen geval aansprakelijk voor speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade of verlies van goederen of claims van klanten van de koper die kunnen ontstaan ​​en of voortvloeien uit de verkoop, installatie of gebruik van deze producten. Door het product te kopen, gebruiken of installeren, gaat de koper akkoord met al deze voorwaarden. Schade of defecten ten gevolgen van ondeugdelijk en onzorgvuldig gebruik of door val en/of ongeluk, worden niet onder garantie vergoed. Schade als gevolg van “vocht” vallen nooit onder garantie. De garantie wordt verleend aan de gebruiker die het product heeft aangeschaft en is niet overdraagbaar aan derden. Bij doorverkoop vervalt de garantie.

WETTELIJK GEBRUIK VAN PRODUCTEN VERKOCHT DOOR EASY-RIDE.

Geen enkel product dat wordt geadverteerd of verkocht door Easy-Ride is gegarandeerd legaal voor gebruik door de klant in zijn/haar staat, stad of land. Door bij Easy-Ride te kopen, erkent u dat het gebruik van onze producten mogelijk niet legaal is. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wetten. Alle advies, informatie en aanbevelingen die Easy-Ride verstrekt op dit gebied, zijn vrijblijvend en hierbij is Easy-Ride niet aansprakelijk voor enige gevolgen.

Producten die zijn gekocht maar niet zijn geïnstalleerd door Easy-Ride zijn niet gegarandeerd veilig voor gebruik en daarom kan Easy-Ride niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik of schade ontstaan ​​door het gebruik van dergelijke producten.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Easy-Ride en haar gelieerde ondernemingen, gelieerde bedrijven, co-branders, andere partners en hun werknemers, aannemers, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site. Easty-Ride behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met Easy-Ride zult samenwerken om alle beschikbare verdedigingen te doen gelden.

SCHEIDBAARHEID EN INTEGRATIE

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en Easy-Ride met betrekking tot deze site en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en Easy-Ride met betrekking tot dit plaats. Als enig deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen blijven volledig van kracht en uitwerking.

HERROEPINGSRECHT

Op alle producten die u online besteld en laat bezorgen heeft u 14 dagen bedenktijd. Als u binnen deze 14 dagen aangeeft dat u de aankoop wilt annuleren dan heeft u vanaf dat moment nog 14 dagen om het product te retourneren. De kosten van het terugsturen of terugbrengen zijn voor u zelf. U ontvangt het volledige aankoopbedrag terug binnen 7 werkdagen nadat het artikel bij ons binnen is gekomen. Graag aandacht voor de volgende uitzonderingen;

Zodra een step is uitgepakt en in gebruik is genomen, vervalt de mogelijkheid tot retourneren. Zodra de step voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt de software geactiveerd en wordt de step niet meer terug genomen.

Bij aflevering kunt u ervoor kiezen de doos mee te geven aan de bezorger. Easy-Ride zorgt ervoor dat de doos en verpakkingsmaterialen op de juiste manier worden afgevoerd. Door de doos mee te geven, neemt u afstand van het herroepingsrecht.

Een proefrit behoort ook tot “ingebruikname”. Met het aankopen van de step gaat u hiermee akkoord. U kunt de step alleen retourneren in de originele doos en onbeschadigd.

Haal je het artikel uit de verpakking rekenen wij 10% ‘restock’ fee om het artikel te controleren alvorens wij deze weer in kunnen nemen.

Wij maken altijd gebruik van de beste vervoerders voor jouw regio. Toch komt het voor dat een vervoerder onvoorzichtig is een pakket. Het is daarom belangrijk dat je bij ontvangst je pakket goed inspecteert voordat je hiervoor tekent. Mocht de doos beschadigd zijn kan je de bestelling weigeren aan de deur, hierna direct een foto maken en opsturen, maak het pakket niet open.

Mochten wij beschadigingen constateren dan kan het gebeuren dat de step niet kan worden aangenomen als retourgoed of dat er een waardeverlies plaatsvindt.

Na aankoop in de winkel geldt er geen herroepingsrecht.

GRATIS proefrit

Wil je een proefritje maken op een van de steps? Vraag dan een gratis proefrit aan!

Contact